Etik Zirvesi
‘’İdealler ve Gerçekler’’

Türkiye Etik ve İtibar Derneği üyesi olan şirketimiz, 12 Haziran 2014 tarihinde Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü’ nde düzenlenecek...

Devamı

Türk - İngiliz Tekstil Sektörü
Seminer ve Toplantı

Şirketimiz, TGSD (Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği) ve BCTT (Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası) işbirliği ile  30 Mayıs 2014 tarihinde, Londra’ da düzenlenecek...

Devamı

ÖTV (I) Sayılı Listedeki
Eşyaların İthalatı

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin; (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat başlıklı 16.3 maddesi...

Devamı

İhracat Faturalarının Düzenlenmesi

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen...
Devamı

Gümrük Kanunu ve Kaçakçılık
Kanunundaki Değişiklikler

Bilindiği üzere, 11.04.2013 tarihli 28615 sayılı resmi gazetede 6455 sayılı "GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE...

Devamı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO)

Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın...

Devamı