• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Koronavirus (Covid-19) Acil Eylem Planı

2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayıp hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine yayılmış durumda olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen COVİD-19 ülkemizde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Salgın hallerinde işveren – işçi ilişkilerinin boyutları ve alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çalışma hayatımız için önem arz etmektedir.

Bu çerçevede bizlerin, ailelerimiz ve müşterilerimiz sağlığı ve sunduğumuz hizmetlerin devamlılığı için risk teşkil edebilecek durumlara karşı bazı önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz.

- Türkiye geneli tüm ofislerimiz virüslere karşı dezenfekte edilmiştir.

- Hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda tüm çalışanlarımıza hatırlatmalar paylaşılmıştır.

- Tüm ofislerimizde çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği noktalara alkol bazlı el dezenfektanları konulmuştur.

- Doğru el yıkama teknikleri ile ilgili eğitim için videolar paylaşılmıştır.

- Pop-up’ lar ile çalışanlarımıza bilinç düzeyini arttırıcı yayınlar paylaşılmaktadır.

- İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarımız çalışanlarımızın her türlü sorularına yasal mevzuat çerçevesinde kaynağında ve doğru bilgilendirme yapmaktadır.

- Teknolojik alt yapımız sayesinde hassas gruptaki çalışanlarımız için evden/uzaktan çalışmalar için planlama yapılmış ve home-office çalışmalar desteklenmektedir.

Bununla birlikte salgının yayılmasını önlemek adına aşağıdaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini devreye almış bulunuyoruz ve tüm çalışanlarımızın öncelikle toplumsal farkındalık ile dikkatlerine sunuyoruz;

1. Yurt dışına yapılacak tüm iş ve özel seyahatler durdurulmuştur.

2. Ancak zorunlu olarak yurt dışına seyahat edecek kişilerin, bağlı olduğu üst yöneticiden onay alması ve şirket İSG birimine bilgi vermesi gerekmektedir. Bu kişiler seyahat dönüşünde çalışma alanına alınmayarak, en az 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Bu durumdaki çalışanların öncelikle sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek sağlık raporu alması tavsiye ve teşvik edilecektir. Sağlık raporu alması mümkün olmadığı durumlarda uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.

3. Aynı şekilde ailenizden herhangi bir kişinin de yurt dışına seyahat edip dönmesi durumunda yine üst yöneticiniz ve şirket İSG birimine bildirim yapmanız gerekmektedir. Böyle bir durumda çalışan kişinin yine çalışma alanına alınmayarak en az 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Bu durumdaki çalışanların öncelikle sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek sağlık raporu alması tavsiye ve teşvik edilecektir. Sağlık raporu alması mümkün olmadığı durumlarda uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.

4. Uzaktan/Evden çalışma ya da ücretli/ücretsiz izin yapılıp yapılmayacağına teknik altyapı uygunluğu ve işin akışına göre ilgili Direktör/Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı karar verecektir.

5. İşin yürütümü için ofis içinde birinin bulunması zorunlu olan hallerde(örneğin beyanname basımı, fatura basımı..vb.) nöbetleşe 1’er kişi dönüşümlü olarak görev yapacaktır. Basılı evraklar merkezlerde yer alan kuryeler tarafından ilgili lokasyonlara iletilecektir. Buradaki planlama yine ilgili üst yönetici tarafından yapılacaktır.

6. Hamile, engelli, 65 yaş üstü kişilerle aynı evin içinde yaşayanlar ve kronik rahatsızlığa (insülin bağımlı diyabet, kalp yetmezliği, by-pass, kanser, organ yetmezliği, siroz, KOAH, felç geçmişi olan, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar) sahip hassas gruptaki çalışanlarımızın uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.

7. Kronik hastalığa sahip çalışanların sağlık raporu ve/veya belgelerini İş Yeri Hekimlerine ileterek uygunluk almaları gerekmektedir.

8. Hastalık belirtileri olan çalışanlar iş yerine gelmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve işverene bilgi vermelidir.

9. Ülkemizde okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların tatil olması nedeni ile 18 ay-10 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlarımıza görev ve teknik altyapı uygunluğuna göre yöneticisi koordinasyonunda uzaktan/evden çalışma, uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre zarfında yıllık izinlerinden düşülecektir.

10. Şirketimizin tüm etkinlik ve organizasyonları 30 Nisan tarihine kadar iptal edilmiştir.

11. Yurt içi ve yurt dışı tüm eğitimlerimiz 30 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.

12. 5 kişiden fazla katılımcılı tüm toplantıları dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması zorunludur.

13. Misafir, tedarikçi, müşteri toplantılarının yine dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması gerekmektedir.

14. Tüm tedarikçilerimize Tedarik Zinciri Etik Çalışma ilkelerimiz kapsamında salgına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

15. Şirketimiz çalışanlarından birinde virüs tespit edilmesi halinde tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için ilgili çalışanı iş yerine sokmama hakkına sahiptir.

 

SIKÇA SORLAN SORULAR (Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı )

1. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) nedir?

Yeni Korona virüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Corona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç korona virüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Korona virüs hastalığına COVID-19 neden olur.

2. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) nasıl bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

3. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) enfeksiyonunun önlemek ya da tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç var mıdır?

Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

4. Antibiyotikler Yeni Korona virüs(Covid-19 ) enfeksiyonunu önleyebilir ya da tedavi edebilir mi?

Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Korona virüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

5. Yeni Korona virüs’ün kuluçka süresi ne kadardır?

Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

6. Yeni Korona virüs’ün (Covid 19) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

7. Yeni Korona virüs (Covid 19) kimleri daha fazla etkiler?

Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

8. Yeni Korona virüs (Covid 19) hastalığı ani ölümlere neden olur mu?

Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk birkaç gün daha hafif şikâyetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülmekte sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmamaktadır.

9. Türkiye’den bildirilen Yeni Korona virüs (covid 19) vakası mevcut mudur?

Ülkemizde Yeni Korona virüs (COVID-19) hastalığı 10 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vaka saptanmıştır. Vaka sayıları ile ilgili günlük olarak bilgilendirmeler Bakanlığımız aracılığı ile yapılacaktır.

10. Hastalığa yakalanmamak için öneriler nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Korona virüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

11. Yurt Dışına yolculuk yapmak zorunda olan kişiler hastalıktan korunmak için neler yapmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: Sayfa 6 / 7

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. - Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. - Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtülmeli, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. - Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. - Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

12. Yurt dışından kargo ile gelen paket ya da ürünlerden Korona virüs bulaşma riski var mıdır?

Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.

13. Ülkemizde yeni korona virüs hastalık riski var mıdır?

Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla vaka tespit edilmiştir. Hava yolu ile bulaşan hastalık olduğu için risk vardır. Genel enfeksiyon önlemlerine dikkat edilerek riskler azaltılabilir.

14. Evde bakılan evcil hayvanlar yeni korna virüsü (Covid 19) taşıyıp, bulaştırabilir mi?

Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Korona virüsle (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır. Sayfa 7 / 7

15. Burnu tuzlu su ile yıkamak korona virüs enfeksiyonunu önleyebilir mi?

Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Korona virüs (COVID-19) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

16. Sirke kullanımı yeni korona virüs enfeksiyonundan koruyabilir mi?

Hayır. Sirke kullanımının Yeni Korona virüs (COVID-19) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayıp hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine yayılmış durumda olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen COVİD-19 ülkemizde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Salgın hallerinde işveren – işçi ilişkilerinin boyutları ve alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çalışma hayatımız için önem arz etmektedir.

Bu çerçevede bizlerin, ailelerimiz ve müşterilerimiz sağlığı ve sunduğumuz hizmetlerin devamlılığı için risk teşkil edebilecek durumlara karşı bazı önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz.
 Türkiye geneli tüm ofislerimiz virüslere karşı dezenfekte edilmiştir.
 Hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda tüm çalışanlarımıza hatırlatmalar paylaşılmıştır.
 Tüm ofislerimizde çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği noktalara alkol bazlı el dezenfektanları konulmuştur.
 Doğru el yıkama teknikleri ile ilgili eğitim için videolar paylaşılmıştır.
 Pop-up’ lar ile çalışanlarımıza bilinç düzeyini arttırıcı yayınlar paylaşılmaktadır.
 İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarımız çalışanlarımızın her türlü sorularına yasal mevzuat çerçevesinde kaynağında ve doğru bilgilendirme yapmaktadır.
Sayfa 2 / 7
 Teknolojik alt yapımız sayesinde hassas gruptaki çalışanlarımız için evden/uzaktan çalışmalar için planlama yapılmış ve home-office çalışmalar desteklenmektedir.
Bununla birlikte salgının yayılmasını önlemek adına aşağıdaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini devreye almış bulunuyoruz ve tüm çalışanlarımızın öncelikle toplumsal farkındalık ile dikkatlerine sunuyoruz;
1. Yurt dışına yapılacak tüm iş ve özel seyahatler durdurulmuştur.
2. Ancak zorunlu olarak yurt dışına seyahat edecek kişilerin, bağlı olduğu üst yöneticiden onay alması ve şirket İSG birimine bilgi vermesi gerekmektedir. Bu kişiler seyahat dönüşünde çalışma alanına alınmayarak, en az 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Bu durumdaki çalışanların öncelikle sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek sağlık raporu alması tavsiye ve teşvik edilecektir. Sağlık raporu alması mümkün olmadığı durumlarda uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
3. Aynı şekilde ailenizden herhangi bir kişinin de yurt dışına seyahat edip dönmesi durumunda yine üst yöneticiniz ve şirket İSG birimine bildirim yapmanız gerekmektedir. Böyle bir durumda çalışan kişinin yine çalışma alanına alınmayarak en az 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Bu durumdaki çalışanların öncelikle sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek sağlık raporu alması tavsiye ve teşvik edilecektir. Sağlık raporu alması mümkün olmadığı durumlarda uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
4. Uzaktan/Evden çalışma ya da ücretli/ücretsiz izin yapılıp yapılmayacağına teknik altyapı uygunluğu ve işin akışına göre ilgili Direktör/Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı karar verecektir.
5. İşin yürütümü için ofis içinde birinin bulunması zorunlu olan hallerde(örneğin beyanname basımı, fatura basımı..vb.) nöbetleşe 1’er kişi dönüşümlü olarak görev yapacaktır. Basılı evraklar merkezlerde yer alan kuryeler tarafından ilgili lokasyonlara iletilecektir. Buradaki planlama yine ilgili üst yönetici tarafından yapılacaktır.
6. Hamile, engelli, 65 yaş üstü kişilerle aynı evin içinde yaşayanlar ve kronik rahatsızlığa (insülin bağımlı diyabet, kalp yetmezliği, by-pass, kanser, organ yetmezliği, siroz, KOAH, felç geçmişi olan, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar) sahip hassas gruptaki çalışanlarımızın uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
Sayfa 3 / 7
7. Kronik hastalığa sahip çalışanların sağlık raporu ve/veya belgelerini İş Yeri Hekimlerine ileterek uygunluk almaları gerekmektedir.
8. Hastalık belirtileri olan çalışanlar iş yerine gelmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve işverene bilgi vermelidir.
9. Ülkemizde okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların tatil olması nedeni ile 18 ay-10 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlarımıza görev ve teknik altyapı uygunluğuna göre yöneticisi koordinasyonunda uzaktan/evden çalışma, uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre zarfında yıllık izinlerinden düşülecektir.
10. Şirketimizin tüm etkinlik ve organizasyonları 30 Nisan tarihine kadar iptal edilmiştir.
11. Yurt içi ve yurt dışı tüm eğitimlerimiz 30 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur.
12. 5 kişiden fazla katılımcılı tüm toplantıları dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması zorunludur.
13. Misafir, tedarikçi, müşteri toplantılarının yine dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması gerekmektedir.
14. Tüm tedarikçilerimize Tedarik Zinciri Etik Çalışma ilkelerimiz kapsamında salgına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
15. Şirketimiz çalışanlarından birinde virüs tespit edilmesi halinde tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için ilgili çalışanı iş yerine sokmama hakkına sahiptir.
SIKÇA SORLAN SORULAR (Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı )
1. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) nedir? Yeni Korona virüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Corona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç korona virüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Korona virüs hastalığına COVID-19 neden olur.
Sayfa 4 / 7
2. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) nasıl bulaşır? Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
3. Yeni Korona virüs(Covid-19 ) enfeksiyonunun önlemek ya da tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç var mıdır? Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.
4. Antibiyotikler Yeni Korona virüs(Covid-19 ) enfeksiyonunu önleyebilir ya da tedavi edebilir mi? Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Korona virüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.
5. Yeni Korona virüs’ün kuluçka süresi ne kadardır? Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.
6. Yeni Korona virüs’ün (Covid 19) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir? Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
7. Yeni Korona virüs (Covid 19) kimleri daha fazla etkiler? Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.
8. Yeni Korona virüs (Covid 19) hastalığı ani ölümlere neden olur mu?
Sayfa 5 / 7
Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk birkaç gün daha hafif şikâyetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülmekte sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmamaktadır.
9. Türkiye’den bildirilen Yeni Korona virüs (covid 19) vakası mevcut mudur? Ülkemizde Yeni Korona virüs (COVID-19) hastalığı 10 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vaka saptanmıştır. Vaka sayıları ile ilgili günlük olarak bilgilendirmeler Bakanlığımız aracılığı ile yapılacaktır.
10. Hastalığa yakalanmamak için öneriler nelerdir? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Korona virüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
11. Yurt Dışına yolculuk yapmak zorunda olan kişiler hastalıktan korunmak için neler yapmalı? Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Sayfa 6 / 7
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. - Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. - Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtülmeli, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. - Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. - Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
12. Yurt dışından kargo ile gelen paket ya da ürünlerden Korona virüs bulaşma riski var mıdır? Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.
13. Ülkemizde yeni korona virüs hastalık riski var mıdır? Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla vaka tespit edilmiştir. Hava yolu ile bulaşan hastalık olduğu için risk vardır. Genel enfeksiyon önlemlerine dikkat edilerek riskler azaltılabilir.
14. Evde bakılan evcil hayvanlar yeni korna virüsü (Covid 19) taşıyıp, bulaştırabilir mi? Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Korona virüsle (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.
Sayfa 7 / 7
15. Burnu tuzlu su ile yıkamak korona virüs enfeksiyonunu önleyebilir mi? Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Korona virüs (COVID-19) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.
16. Sirke kullanımı yeni korona virüs enfeksiyonundan koruyabilir mi? Hayır. Sirke kullanımının Yeni Korona virüs (COVID-19) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

 

Joomlart