• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

IBM Think Summit

İstanbul Ticaret Üniversitesi internet sayfasında IBM Think Summit ile ilgili Sn. Kenan Güler’ in konuşması yayınlanmıştır.

“Uluslararası Ticaret Bölümü doktora öğrencimiz, IBM Think Summit’te doktora programının önemini ve bu programdan nasıl esinlendiğini de belirten bir konuşma gerçekleştirdi.”

Konuşma için tıklayınız.

Joomlart